Mijn denken bevrijden.

De vitale krachten die geactiveerd kunnen worden in het denken worden al te vaak geremd door een systeem van ordening en filtering die de werkelijkheid een allesbepalende logische structuur oplegt. Ik wijd deze blog aan het bevrijden van mijn denken, aan het vitaliseren van mijn denken. Ik laat me hierbij een duwtje in de rug geven door filosofen als Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche en Gilles Deleuze. Ook kunst, wetenschappen en vooral mijn dagelijks leven zijn catalysatoren die een rol kunnen spelen in dit bevrijdingsproces.

Ik wens aandacht te besteden aan concepten als immanentie, intuïtie, werkelijkheid, verlangen, eeuwige terugkeer , intensiteit, nomadisme, schizo-analyse, staat, samenleving, controle, wil tot macht, geheugen, micropolitiek, vluchtlijnen, identiteit, subjectiviteit, rhizoom,… Dit zijn concepten die vooral in de filosofie van Gilles Deleuze en Félix Guattari aan bod komen, de denkers die mij momenteel het meest inspireren.

Op termijn hoop ik mijn denken danig te bevrijden dat ik zelf ook concepten ontwikkel om problemen waarmee ik in de werkelijkheid wordt geconfronteerd beter aan te pakken. Dit is tenslotte de ware taak van de filosofie.

Niet enkel filosofie, maar ook de andere modaliteiten van het denken, namelijk kunst en wetenschappen houden me bezig. Gebeurtenissen en confrontaties die me de moeite waard zijn zal ik bijhouden via deze blog.

De achterliggende bedoeling van dit schrijven? Goesting, goesting in avontuur en goesting in bijleren… amor fati.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s